Badminton ve Středisku volného času

Most – Badminton je na základě spolupráce s badmintonovým klubem Super Stars Most také součástí programové nabídky Střediska volného času v Mostě. V rámci nabídky sportovních kroužků nabízí Středisko volného času tři tréninkové skupiny pod vedením Veroniky Brožkovcové a Bedřicha Valenty. Děti zapsané do badmintonového kroužku se v případě zájmu mohou registrovat i do badmintonového klubu Super Stars Most a využívat tak širokou nabídku aktivit. Naopak děti, které v klubu nehrají badminton závodně, mohou získat registrací v SVČ trénink navíc. Tréninky s trenérkou Veronikou Brožkovcovou probíhají v pondělí a ve čtvrtek vždy od 15.00 do 16.30, s Bedřichem Valentou potom každou středu od 17.15 do 18.45 hodin.

www.svc-most.cz