Stopětadevadesát žáků hraje badminton na základní škole v rámci předmětu

Most – Předměty badminton navštěvuje při Základní škole, Most, Václava Talicha 1855, p.o. (4.ZŠ) neuvěřitelných sto devadesát pět žáků. Projekt Badmintonové Akademie Lukáše Kroce při této základní škole funguje již dlouhá léta a je součástí celku, který propojuje systém od mateřské školy až po školu vysokou. Mnoho žáků této školy v minulosti dosáhlo na velmi významné úspěchy, ti nejúspěšnější až na Mistrovství Evropy. Právě na tyto úspěchy mohou navázat i současní žáci. Předmět badminton je známkován na vysvědčení jako ostatní předměty od první po devátou třídu. V šesté třídě mají děti badminton povinný, v ostatních ročnících si jej mohou zvolit. Předměty badminton na 4. Základní škole v Mostě vede trenér Lukáš Kroc. Všechny děti mají stejnou šanci dosáhnout na velké úspěchy, o konečném výsledku ale rozhoduje mnoho faktorů a to nejen těch sportovních. Rozhodující je například podpora rodiny nebo i vliv okolí, ve kterém se dítě pohybuje. Probojovat se k úspěšnému cíli tedy není úplně lehké, ale pokud se to někomu podaří, čeká ho velmi zajímavá sportovní kariéra či pracovní uplatnění v systému Badmintonové Akademie Lukáše Kroce.

www.4zsmost.cz