Společně pomáháme potřebným, pomáhejte s námi

Most – Trenérský tým badmintonového klubu Super Stars Most dlouhodobě pomáhá v oblasti sportu, ale tak v běžném životě. Od roku 2020 bude při badmintonovém klubu fungovat nadační fond Future Dream. Ten se bude zaměřovat na podporu rozvoje společnosti, zejména dětí a mládeže a to nejen v oblasti sportovní, ale i kulturní a společenské. Nadační fond bude podporovat rozvoj osobnosti a pomáhat plnit sny dětem a mládeži v širokém spektru aktivit. Podpora bude směřována talentovaným, ale i sociálně či zdravotně znevýhodněným, dále bude podpora směřována k náhle vzniklým situacím, které zasáhly do životů lidí. Společně s hráči jsme pomáhali i na sklonku roku 2019. Pětice našich členů se zapsala do registru dárců kostní dřeně. Finanční a materiální pomocí se potom členové zapojili do podpory mladé rodiny, která před Vánoci přišla vinou požáru o domov.