Jací jsme v běžném životě, takový jsme i na kurtu

Most – Sport většinou pozitivně ovlivňuje nejen zdraví, kondici a vytrvalost, ale i psychický a sociální vývoj. Aktivní děti a mládež vycházejí lépe se svými vrstevníky, mají více kamarádů a také brzy rozvinutý smysl pro zodpovědnost. Navíc je sport učí překonávat překážky a plnit si sny a cíle. Díky cestování potom rozvíjejí jazykové dovednosti, poznávají různá místa i jiné kultury. Výkonností sport, a v našem případě badminton, ale může být ovlivňován i opačně. Zjednodušeně řečeno „Jací jsme v běžném životě, takový jsme i na kurtu“. Sport tedy sportovce učí a zoceluje, připravuje na běžný život, ale sportovci si do něj přinášejí také vlastní vliv z běžného života, který ovlivňuje jejich konečný výkon. Například rychlý a dynamický sport, jako je badminton učí hráče rychlému rozhodování v důležitých životních situacích. Naopak ale hráč, který si s sebou ze života nese nerozhodnost, nebo se bojí dělat jasná rozhodnutí, může ve výkonnostním badmintonu dost ztrácet. Stejně tak se setkáváme s hráči, kteří jsou v běžném životě pasivní, ti velmi často svůj přirozený talent zahodí. Je velmi těžké je motivovat ke kondiční práci i dynamickému projevu na kurtu. Hráči, kteří jsou v běžném životě průbojní, naopak dokáží svoji „drzost“ projevit i na kurtu, jsou sebejistější, nebojí se zariskovat, hlasitě se povzbudit a mají přirozeně blíže k vítězství. Jedinci se sklony k agresivitě v běžném životě nemají cit pro technickou hru, jsou ve stálém napětí, hrají útočně, ale velký úspěch se nedostavuje.  Těžké to mají i hráči, kteří nejsou sebejistí, ti často mění svůj styl přípravy, nemají jasný směr a nechávají se ovlivňovat z mnoha směrů, chvilku věří tomu a chvilku zase něčemu jinému. Výsledkem je chaos, neucelený dlouhodobý systém a nižší výkonnost. Hráč, který systematicky pracuje a má předpoklady k výkonnostnímu badmintonu je tedy ovlivňován i svým mentálním postojem. Proto mentální trénink je třeba nepodceňovat, a přestože sport má určitou sílu rozvíjet osobnost, výkonnostní hráči musí i své každodenní stereotypy z běžného života, které si do tréninku či do hry přináší, umět měnit. U dětí a mládeže tento rozvoj ovlivňují hlavně rodiče, ale také vrstevníci, se kterými je dotyčný sportovec nejvíce v kontaktu.