LUKÁŠ KROC - TRENÉRSKÝ PROFIL

Osobní data
 • datum narození: 4. 6. 1979
 • zahájení badmintonové kariéry: 1992
 • zahájení trenérské kariéry: 1997
 • cizí jazyk: angličtina
 • motto: Future is your choice
 • povolání: profesionální trenér
Dosažená odborná sportovní kvalifikace
 • trenér II. třídy
 • BWF Coach Level 1
 • BWF Shuttle Time Tutor
 • ukončené studium nejvyšší trenérské třídy při FTVS University Karlovy před závěrečnou zkouškou
 • vědecký základ sportovního tréninku na Karlově universitě
 • specializace pod vedením Tomasze Mendreka a Jense Grilla Andersena (Dánsko)
 • prevence poruch pohybového aparátu ve sportu na Karlově universitě (specializace na bederní páteř, oblast pánve a hrudní páteř)
 • kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi (Universita Karlova)
 • sportovní masáže při Karlově universitě v Praze
 • trenérský kurz DGI Miniton s Jakobem Toftem (Dánsko)
 • absolvent semináře “Rodiče a talent”
 • trenérský webinář Badminton Europe (Being a Coach to a Rising Teenage Star)
Odborné zkušenosti
 • lektor Badminton Pan American Confederation webinar 2021
 • kombinace asijského a evropského modelu tréninku
 • prevence zranění způsobených neodborným tréninkem
 • zakladatel badmintonového klubu Super Stars Most (1998)
 • od roku 1998 hlavní trenér Super Stars Most
 • hlavní trenér Badminton Europe Regional Project (Malta 2013, 2014)
 • asistent trenéra při Badminton Europe Regional Project (Srbsko 2013, 2014)
 • hlavní trenér soustředění Badminton Academy Malta (2020)
 • vedení tréninků na National School of Sports (Malta)
 • v letech 2004 až 2006 předseda komise mládeže severočeské oblasti ČBaS
 • v letech 2008 až 2011 a v roce 2015 člen trenérsko-metodické komise ČBaS
 • v letech 2008 až 2011 předseda komise mládeže ČBaS
 • zkušenosti s vedením tréninků na soustředěních v Dánsku, Estonsku, Itálii, Polsku, Rusku, Srbsku a na Maltě
 • v letech 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 v nominaci na trenéra roku
 • v letech 2012, 2013 hlavní trenér regionálního centra severní Čechy
 • v roce 2015 asistent trenéra juniorské reprezentace ČR
 • spolupráce s mnoha špičkovými světovými trenéry (Mao Hong – Čína, Hendra Fitriadi – Indonésie, Sudhakar Reddy Gujjula – trenér reprezentace Indie, Debbie Lynch – trenérka juniorské reprezentace Dánska, Csaba Hamza – top evropský trenér)
 • tvorba tréninkových plánů pro národní akademii Badminton Malta
 • v roce 2009 založení vlastní badmintonové akademie zaměřené na výkonnostní juniorské hráče (v roce 2014 získala Badmintonová akademie Lukáše Kroce ve spolupráci s Mosteckým Gymnáziem statut od MŠMT), jedná se o první projekt svého druhu v ČR (propojení badmintonu a studia od mateřské školy až po vysokoškolské studium)
Trenérská specializace
 • hlavní zaměření na trénink juniorských hráčů kategorie U17, U19 a trénink dospělých
 • zaměření na trénink dvouhry dívek a chlapců a párové disciplíny u stabilních výkonnostních párů
 • využití zkušeností znalosti anatomie, fyziologie a biomechaniky pohybu a úderů v tréninku badmintonu
 • kombinace asijského a evropského modelu tréninku
 • prevence zranění způsobených neodborným tréninkem