Spolupráce s Vysokou školou finanční a správní se rozjíždí naplno

Most – Čtvrtý stupeň vzdělávacího systému Badmintonové Akademie Lukáše Kroce začal s novým akademickým rokem plně fungovat. Prvními studentkami Vysoké školy finanční a správní, která je součástí největší uceleného systému, který spojuje badminton od mateřské školy, až po školu vysokou jsou Veronika Dobiášová a Veronika Brožkovcová. Obě absolvovaly tento systém od základní školy Most, Václava Talicha, úspěšně zakončily středoškolské vzdělání na sportovním Podkrušnohorském Gymnáziu a nyní, aby mohly spojit svoji tréninkovou přípravu s přípravou sportovní, pokračují na VŠFS v Mostě. Obě se tak budou moci při studiu marketingové komunikace zaměřené i na marketing sportu věnovat plnohodnotně vlastnímu tréninku, trenérské činnosti i vzdělávání v oblasti badmintonu. Systém Badmintonové Akademie Lukáše Kroce stále rozvíjí svoji působnost a hráči, kteří absolvují celý systém, mají velkou naději získat v systému pracovní uplatnění, což je pro sportovce, kteří sportu obětují téměř vše, velmi důležité, a mělo by být samozřejmostí především na národní úrovni. Protože tomu ale tak není, je Badmintonová Akademie Lukáše Kroce jediným projektem v ČR, který dává svým sportovcům naději na úspěšnou sportovní kariéru a zajímavou budoucnost.