Jsme první a dosud jedinou akademií v České republice, která nabízí kvalitní kombinaci studia a sportu na vrcholové úrovni od mateřské až po vysokou školu.

CO NABÍZÍME?

Nabízíme nadstandartní tréninkovou přípravu s širokou nabídkou služeb. Kvalitní tréninková příprava s individuálním přístupem, propojení tréninkové přípravy a vzdělávání, přípravná soustředění, společné výjezdy na tuzemské i zahraniční soutěže, nadstandardní služby, regenerace a mnoho dalšího.

Přihláška do Akademie

  Souhlasím se zasláním výše uvedených osobních údajů, se kterými bude nakládáno dle nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
  (vyžadováno)


  Být v Badmintonové Akademii se vyplatí

  6. místo při Mistrovství světa středních škol – ISF World Schools Championship 2018 (Púne – Indie)

  7. místo při Mistrovství Evropy základních škol – ISF European Schools Championship 2017 (Clermont-Ferrand – Francie)

  1. misto při Republikovém finále poháru AŠSK středoškolských týmů 2018 (Most)

  Mateřská škola

  Mateřská škola – První stupeň projektu Badmintonové Akademie Lukáše Kroce, do kterého je zapojena Mateřská škola AMA School. Děti z mateřské školy trénují formou pohybových her a získávají první informace o nejrychlejším raketovém sportu na světě. Tréninková příprava je vedena trenérkou Martinou Krocovou, která má dlouholeté zkušenosti s tréninkem nejmenších dětí. V současné době se jedná o rozšíření projektu o další mateřské školy.

  Základní škola

  Základní škola – Druhý stupeň projektu Badmintonové Akademie Lukáše Kroce, který prohlubuje propojení vzdělávání a sportu. V projektu je zapojena Základní škola AMA School a Základní škola, Most, Václava Talicha 1855. Právě při Základní škole Václava Talicha mají žáci rozvíjet pohybové a badmintonové dovednosti od první až po devátou třídu. Od první do páté třídy si žáci mohou badminton zvolit jako volitelný předmět, v šesté třídě je badminton povinný pro všechny žáky školy a od sedmé do deváté třídy je zařazen mezi předměty povinně volitelné. Žáci mají předměty badminton hodnoceny známkou na vysvědčení. Nejúspěšnějšími absolventy jsou Veronika Dobiášová, Veronika Koldová, Veronika Brožkovcová, Anna Natálie Kohoutová nebo současná žákyně Markéta Kohoutová. Největším úspěchem tohoto projektu je sedmé místo Základní školy, Most, Václava Talicha 1855 při Mistrovství Evropy školních týmů ve Francii 2017. Celá tréninková příprava v rámci základní školy je pro žáky zcela zdarma.

  Střední škola

  Střední škola – Středoškolské studium je třetím stupněm a tvoří nadstavbu předchozích dvou stupňů Badmintonové Akademie Lukáše Kroce. Na sportovním Podkrušnohorském Gymnáziu Most studují žáci, kteří se chtějí badmintonu věnovat profesionálněji a mají sportovní cíle. Tréninky jsou zde zařazeny do studijních bloků a hráči trénují až sedmkrát v týdnu. Nechybí zde kondiční tréninky, regenerace v bazénu a masáže. Tento systém připravil nejednoho reprezentanta, vychoval mnoho národních jedniček, mistrů republiky a vítězů mezinárodních soutěží. Nejlepšími absolventy jsou Bedřich Valenta, Veronika Dobiášová, Veronika Brožkovcová nebo Veronika Koldová a současní studenti Markéta Kohoutová a Daniel Icketr. Tréninková příprava je dotována z projektu MŠMT a žáci přispívají pouze 25 Kč za hodinu nadstavbového tréninku.

  Vysoká škola

  Vysoká škola – V současné době se rozvíjí spolupráce čtvrtého stupně Badmintonové Akademie Lukáše Kroce s Vysokou školou finanční a správní. Tato spolupráce umožní úspěšným hráčům pokračovat v systému a dále se věnovat tréninkové přípravě v plném rozsahu v kvalitním prostředí. Studium marketingové komunikace se zaměřením na marketing sportu povede nejlepší absolventy k možnosti uplatnění ve stále rozšiřujícím se systému projektu. Aktuálními studentkami jsou Bc. Veronika Dobiášová a Bc. Veronika Brožkovcová.

  Badmintonový klub

  Badmintonový klub – Propojení s činností badmintonového klubu Super Stars Most umožňuje vstup do Badmintonové Akademie Lukáše Kroce také hráčům, kteří nejsou součástí vzdělávacího systému nebo nejsou součástí stěžejní části projektu v oblasti středoškolského studia. Přihlásit se může každý hráč, který má výkonnostní cíle, chce se učit a vzdělávat v oblasti badmintonu. Cena nadstandartního tréninku v rámci Badmintonové Akademie Lukáš Kroce je 100,- Kč za hodinu.