Super Stars Most | badmintonový klub |
Načítání ...
> Badmintonová Olympiáda

Prováděcí pravidla

Prováděcí pravidla

Družstvo v soutěži startuje na soupisku schválenou pořadatelem soutěže. Na soupisce je uvedeno minimálně pět hráčů. Počet náhradníků není omezen. Soupiska je sestavena tak, že nejsilnější hráč je napsán jako č. 1 a nejslabší hráč jako č. 5 (rozhoduje úspěšnost v badmintonu). Všichni hráči musí splňovat věkovou podmínku do 11-ti let. V sezóně (školním roce) 2014/2015 je to ročník 2004 a mladší.

Soupiska ke stažení (doc)

V jednotlivých kolech soutěže je povinná účast pěti hráčů. V případě, že se z jakéhokoliv důvodu nemůže daného kola zúčastnit plný počet hráčů, počítá se s následující úpravou: při disciplíně rychlost, koordinace a skok přes švihadlo převezme čtvrtý a třetí hráč střídavě nasazení chybějícího. Při hodu na cíl, soutěži družstev, při soutěži v podání a při vytrvalosti je toto družstvo chybějícím hráčem znevýhodněno a nikdo jej nezastupuje. Stejný předpis platí také při soutěži v badmintonu, místo pátého hráče je neobsazeno a tým toto utkání prohrává kontumačně.

1. rychlostní štafeta

Rychlostní soutěž probíhá formou štafety. Dítě uvedené na soupisce jako č. 1 je startující běžec a mění se s hráčem č. 2 atd. Běžecká vzdálenost je 30 m.

Příprava disciplíny: Každé družstvo bude mít před sebou připravenu dráhu tvořenou kužely, které budou osazeny badmintonovými míčky (nejlépe plastovými). Dráha bude začínat startovní čárou.

Průběh disciplíny: Před začátkem štafety bude míček stát na prvním i druhém kuželu. Startující běžec vezme míček z prvního kuželu a běží co nejrychleji ke druhému kuželu, kde míček z prvního kuželu vymění za míček z druhého kuželu. Kužel je nutné oběhnout. Poté běží zpět ke kuželu číslo 1, zde zanechá míček a doběhne k družstvu, kde dotykem dalšího hráče, který je na řadě, předá štafetu běžci číslo 2. Každý běžec musí běžet dvakrát.

Pravidla disciplíny: Míčky musí zůstat stát na kuželu, když míček spadne, musí ho běžec opět postavit na kužel. Důležité je, aby nebyla ostatními členy družstva překročena startovní čára před předáním štafety.

 

Materiál pro zrealizování disciplíny: Kužel, případně lepicí páska (pro startovní čáru), badmintonové míčky.

 

Hodnocení discipíny: Při této disciplíně bude měřen čas, vítězným družstvem se stane družstvo, které mělo nejrychlejší čas v soutěži. 

 

2. Koordinační štafeta

 

Dráha z rychlostní štafety zůstává stejná.

 

Příprava disciplíny: Každé družstvo obdrží jednu raketu bez obalu, jeden badmintonový míček (nejlépe plastový), jeden míč a jednu prázdnou tubu od badmintonových míčků.

Průběh disciplíny: Míčem musí být kopáno na druhou stranu, přitom v jedné ruce je raketa s položeným badmintonovým míčkem a v druhé ruce krabice od míčků. Po cestě musí být oběhnut kužel. Štafetový závod je ukončen, když každé dítě dokončí překážkovou dráhu.

Pravidla disciplíny: Když spadne míček na zem, může ho hráč zvednout pouze pomocí krabice od míčků. Nesmí ho zvednout rukou. Míč je přitom zastaven nohou, poté hráč pokračuje dále. Pokud míč nestihl zastavit, musí pro něj doběhnout a pokračovat ve hře z místa, kde mu míček spadl z rakety. Předávka dalšímu hráči proběhne za startovní čárou. Přitom bude míč zastaven a raketa s míčkem a tubou položena na zem.

Materiál pro zrealizování disciplíny: Raketa bez obalu, badmintonový míček, fotbalový míč (může být i jiný), prázdná tuba od míčků, kužel, případně lepicí páska (pro startovní čáru).

 

Hodnocení disciplíny: Každé družstvo absolvuje tuto hru jednou. Měří se čas. Bodování viz výše. Neběží více než 4 družstva najednou.

3. Kolektivní hra - badmintonový biatlon

Při dětské olympiádě se koná pouze jediná kolektivní hra. V letošním roce to bude badmintonový biatlon.

 

Realizace disciplíny: V závislosti na počtu zúčastněných družstev mohou soutěžit všechna družstva najednou nebo mohou být rozdělena do skupin. V případě skupinového systému je potom předem nutné určit, kolik družstev postoupí do finálového boje.


Pravidla hry: První člen družstva začíná oběhnutím velkého kola, které by mělo kopírovat velikost tělocvičny (haly). Hráč běží s raketou v ruce. Po oběhnutí kola podává přes síť krátké podání na cíl. Cílů je v řadě stejně jako družstev na startu. Hráči si vybírají, na který cíl budou podávat, podle toho, jak přibíhají k místu podání. Každý má pět podání. Za každou chybu, podání mimo cíl, obíhá hráč trestné kolo, které je libovolně velké, ale musí být menší než kolo základní. Po oběhnutí trestných kol obíhá hráč ještě jedno kolo základní a poté předává štafetu (raketu) dalšímu členu družstva. Každý z družstva se vystřídá dvakrát.

 

Hodnocení discipíny: Vítěze kolektivní hry určuje konečná tabulka nebo pořadí družstev v cíli.

   

4. Skok přes švihadlo

 

Příprava disciplíny: Před každé družstvo bude položeno švihadlo. Družstva čekají za startovní čárou.

 

Průběh disciplíny: Hráč č. 1 začne, udělá 20 přeskoků a položí švihadlo na podlahu, pak švihadlo převezme hráč č. 2 atd. Po prvním absolvování kola položí hráč č. 5 švihadlo pro hráče č. 1. na zem.

 

Pravidla disciplíny: Každé družstvo má jedno švihadlo. Pokud jsou v družstvu děti odlišné velikosti, mohou mít dvě švihadla.

 

Materiál pro zrealizování disciplíny: Švihadlo

 

Hodnocení disciplíny: Družstvo absolvuje celkem 200 přeskoků. Bude měřen čas a poté zaznamenán.

 

5. Soutěž v podání

 

Příprava disciplíny: Jako cílová oblast je žíněnka s bedýnkou, která je položena v hřišti tak, že její kratší strana je položena přímo na středové čáře a delší strana je na základní (zadní) čáře. Každé dítě z družstva obdrží jednu raketu a plastové míčky. V případě, že nemá organizace regulérní badmintonový kurt, je možné vzdálenosti odměřit tak, aby odpovídaly vzdálenostem na kurtu. Místo sítě lze natáhnout dobře viditelnou pásku v předepsané výšce tak, aby bylo dobře viditelné, zda míček přešel přes pásku.

 

Průběh disciplíny: Dítě č. 1 má 5 podání z pravé strany a 5 podání z levé strany. Spadne-li míč na žíněnku, obdrží družstvo jeden bod, spadne-li navíc do krabice, obdrží družstvo dva body. Každý tým musí provést celkem 50 podání (25 z jedné strany).

 

Pravidla disciplíny: Každý tým musí mít rozhodčího, který počítá podání a rozhodčího, který počítá body. Netrefený míč se počítá jako pokus.

 

Materiál pro zrealizování disciplíny: Žíněnka, bedýnka, raketa, plastový míček, případně páska

 

Hodnocení disciplíny: Vítězem soutěže v podání se stává družstvo s nejvyšším počtem bodů.

 

6. Hod na cíl badmintonovým míčkem

 

Příprava disicplíny: Každé družstvo má před sebou připravenu lavičku, malou bedýnku a plastový míček pro každého hráče. Bedýnka je postavena otevřenou stranou 5 - 6 m od startovní čáry kolmo k lavičce.

 

Průběh disciplíny: Dítě č. 1 se snaží hodit míček do bedýnky, přitom stojí na konci lavičky. Pokud se mu to podaří, družstvo dostane jeden bod. Hráč č. 1 po hodu míčku sebere míček z místa, kam dopadl a oběhne bedýnku. Poté se postaví opět na konec lavičky za dítě č. 5. Mezitím hází hráč č. 2, č. 3 atd. V případě, že se hráč trefí do bedýnky, míček si z bedýnky vezme a pokračuje ve hře.

 

Pravidla disciplíny: Hrací doba je 5 minut. Počet míčků v bedýnce se zaznamenává. Pokud se míček dotkne jen okraje bedýnky, tak bod zaznamenán není. Pokud spadne míček do bedýnky a vyskočí, tak družstvo získává bod.

 

Materiál pro zrealizování disciplíny: Míček, lavička, bedýnka, případně lepicí páska (pro startovní čáru).

Hodnocení disciplíny: Vítězem soutěže v hodu na cíl se stává družstvo s nejvyšším počtem bodů.

7. Badminton – soutěž družstev

Příprava disicplíny: Každé družstvo bude mít k dispozici polovinu kurtu nebo jeho imitaci. 

 

Průběh disciplíny: Bude se hrát 5 dvouher (č. 1 : č. 1.; č. 2 : č. 2 atd.). Hrací pole je polovina hřiště na čtyřhru, hraje se jeden set do 9 bodů bez nastavení. V závislosti na počtu účastníků se hraje ve skupinách po 3 nebo 4 družstvech (obdobně jako při míčové hře). Pro určení skupin je stejné pravidlo jako při kolektivní hře, při rovnosti bodů rozhoduje soutěž v podání. (Má-li jedna skupina méně než 5 hráčů na začátku, automaticky prohrává poslední hru).

 

Materiál pro zrealizování disciplíny: raketa, míček, badmintonový kurt (v případě, že nemá organizace regulérní badmintonový kurt, je možné vzdálenosti odměřit tak, aby odpovídaly vzdálenostem na kurtu. Místo sítě lze natáhnout dobře viditelnou pásku v předepsané výšce tak, aby bylo dobře viditelné, zda míček přešel přes pásku).

 

Hodnocení discipíny: Vítěze soutěže družstev v badmintonu určuje konečná tabulka.

 

8. Vytrvalostní soutěž

Příprava disciplíny: Pořadatel musí mít k dispozici čáry (obrys) basketbalového hřiště.

 

Průběh disciplíny: Bude se běhat okolo basketbalového hřiště. Chůze je také povolena. Všech pět hráčů jde na start, přitom musí doběhnout minimálně čtyři z nich, aby byly družstvu započteny body. Družstvo běží sedm kol a čas bude zastaven po doběhnutí čtvrtého běžce.

 

Pravidla disciplíny: Každé družstvo startuje v jiném rohu hřiště, aby si soutěžící při běhu co nejméně překáželi. Startovat tedy mohou maximálně čtyři družstva najednou. Bylo by vhodné, aby byli účastníci družstva stejně oblečeni (trička, rozlišovací dres), aby při počítání kol nedošlo k žádné komplikaci.

 

Materiál pro zrealizování disciplíny: rozlišovací dresy (nejsou podmínkou), lepící páska (pro obrys basketbalového hřiště)

   

Hodnocení disciplíny: V každém rohu je zapotřebí rozhodčí se stopkami, který počítá družstvu oběhnutá kola a zároveň měří čas. Vítězem disciplíny se stává družstvo s nejlepším časem.

 

Vyhodnocení jednotlivého kola

 

Po dokončení všech soutěží oznámí pořadatel celkové výsledky a bodový zisk jednotlivých družstev. Záleží na pořadatelích oblastních kol, zda za jednotlivá kola připraví dětem odměnu ve formě diplomů či věcných cen. Výsledek krajského (oblastního) kola zašle organizátorům soutěže.

 

Formulář o výsledku kola (doc)

 

Pro www.superstars-most.net připravila firma  © 2005 Insion jako sponzor klubu.

Badmintonové kurty | Aktuality | Mostecká amatérská liga | Firemní badmintonová liga | Super Stars Camp 2018 | Super Stars Podbořany | Žebříčky | Badmintonová Olympiáda | Video | Trenérský tým | Badmintonové vybavení | Kontakty | Mapa stránek

Formule shop, Ferrari, McLaren, F1, poedmity, obchod Ložní povlečení masážní křesla, masáž, relax, levnéBrusivo, Elastická brusiva, Brusné houby, Flexopol Hodinky pánské dámské Dárky pro muže