Účelem nadačního fondu je podpora rozvoje společnosti, zejména dětí a mládeže a to nejen v oblasti sportovní, ale i kulturní a společenské. Nadační fond podporuje rozvoj osobnosti a pomáhá plnit sny dětem a mládeži v širokém spektru aktivit. Podpora je směřována talentovaným, ale i sociálně či zdravotně znevýhodněným, dále je podpora směřována k náhle vzniklým situacím, které zasáhly do životů lidí. Hranice působnosti nadačního fondu jsou otevřeny tak, aby v případě potřeby bylo možné pomáhat i v zahraničí.

POMÁHEJTE SPOLEČNĚ S NÁMI - č. ú: 123-1141440207/0100

PARTNEŘI NADAČNÍHO FONDU

DŮLEŽITÉ INFORMACE

kontakt

Nadační fond Future Dreams
ul. Ke Koupališti 1257/4434 01 Most
IČ:09067515
vedeno u krajského soudu v Ústí n. Labem, oddíl N, vložka 372
zřizovatel: Badmintonový klub Super Stars Most, z.s.

tel.: +420 605 303 207; e-mail: Futuredreams@centrum.cz

předseda správní rady: Martina Krocová
členové správní rady: Veronika Dobiášová, Lukáš Kroc
revizor: Veronika Brožkovcová

číslo účtu

Přispět můžete na účet u Komerční banky

č.ú: 123-1141440207/0100

POMÁHÁME SPOLEČNĚ