Bedřich Valenta absolvoval vzdělávací kurzy na Karlově Universitě

Praha – Bedřich Valenta kromě své hráčské kariéry působí v badmintonovém klubu Super Stars Most v roli kondičního trenéra a konzultanta. Hráči pod jeho vedením absolvují pravidelnou kondiční část tréninku, ale mohou s ním konzultovat i svoji individuální kondiční přípravu. Protože si badmintonový klub Super Stars Most zakládá na vzdělávání trenérů, vyslal Bedřicha Valentu na vzdělávací kurzy při Fakultě tělesné výchovy a sportu Karlovy Univerzity. Bedřich Valenta tak úspěšně absolvoval kurzy s názvem Rozvoj rychlosti v kondiční přípravě, Core trénink a balanční pomůcky a Silová příprava ve sportu. Správně vedená kondiční příprava totiž velmi výrazně ovlivňuje konečný výsledek hráče. Badmintonový klub Super Stars Most připravuje pro své hráče nový model kondiční přípravy, který bude postupně aplikován tak, aby co nejefektivněji pomohl všem hráčům.