Více než stovka žáků hraje badminton ve 4.ZŠ v Mostě

Most – Badminton se od nového školního roku v Základní škole Most, Václava Talicha (4.ZŠ) společně s novým vedením školy rozjel opět naplno. V současné době badminton v povinných i nepovinných předmětech a kroužcích hraje na této škole celkem 111 žáků. Badminton má při 4. základní škole velkou tradici a mnoho skvělých výsledků. Právě z této školy pochází mnoho předních hráčů národního žebříčku, medailistů z mistrovství ČR, či medailistů z mezinárodních soutěží. Největším úspěchem školy je 7. místo při Evropském šampionátu školních týmů z roku 2017 ve Francii.  Základní škola Most, Václava Talicha je součástí unikátního projektu, který propojuje komplexně vzdělávání s badmintonem od mateřské až po vysokou školu. Na základě smlouvy se školou mohou žáci využívat plně nabídku aktivit klubu i badmintonové akademie. Projekt v minulosti zaujal Světovou badmintonovou federaci BWF i Panamerickou konfederaci. Věříme, že v propojování sportu se vzděláváním je budoucnost. Bohužel se pro tento model nedaří sehnat dostatečnou ekonomickou podporu ze strany města, kraje či národní sportovní agentury, pro které nesplňuje toto propojení kritéria dotačních výzev. Badmintonová akademie Lukáše Kroce a Badmintonový klub Super Stars Most proto hledají ekonomickou podporu jinde. Děkujeme tímto našim partnerům a podporovatelům.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOST, VÁCLAVA TALICHA 1855