Super Stars Most si oblíbili cizinci žijící na území města Mostu

Most – Badmintonový klub Super Stars Most má velmi rozvinutou mezinárodní spolupráci. Ta pomáhá hráčům, ale i trenérům v rozvoji jejich dovedností a znalostí. Vzájemná spolupráce se zahraničními trenéry, kluby a svazy je velkým přínosem stejně tak, jako účast při mezinárodních soustředěních a soutěžích. Proto si badmintonový klub oblíbili také cizinci žijící na území města Mostu. „V našem klubu aktuálně trénují vietnamské, ukrajinské, mongolské, čínské a makedonské děti. Vždy se u nás setkají s vřelým přijetím, a to nejen ze strany trenérů, ale i ostatních dětí, které jsou díky zahraniční spolupráci zvyklé na sportovce jiných národností,“ doplňuje hlavní trenér Lukáš Kroc. Mezinárodní spolupráce ve sportu má velmi významnou edukativní sílu zejména u dětí a mládeže a je důležitá pro rozvoj osobnosti. Kromě poznání míst a jiných kultur a rozvoje jazykových dovedností, funguje mezinárodní spolupráce jako eliminace předsudků k jiným národům a kulturám, což je v současném světě velmi důležité. Jedná se o jiný pohled, který dětem a mládeži sportovní prostředí přináší na rozdíl od běžného turismu. Badmintonový klub Super Stars Most tak i v sezóně 2024 připravuje mnoho zajímavých aktivit v této oblasti.

spolupráce s Chetan Badminton Academy

spolupráce se Sierra Leone Badminton

Spojené Arabské Emiráty

Sierra Leone

Madagaskar

Malta